Wednesday, January 31, 2007

Memorial In Black & White, NYC Jan. 2007

זוכר

אני זוכר את הימים שהיית בחיים
הימים שהיינו מדברים
אני זוכר את הימים שהיית בחיים
הימים שהיינו מחייכים

עכשיו אני מכיר את הימים שאתה לא בחיים
הימים שאנחנו כאן למטה סובלים
עכשיו אני מכיר את הימים שאתה לא בחיים
הימים שאנחנו כאן למטה מתגעגעיםדרור

אתה ציפור דרור עף לך בשמיים
אני כאן נשארתי פוחד מהמציאות
ואתה מסתכל על כולנו ופורס כנפיים
ואני פה רק חושב שאלוהים עשה טעות

אתה ציפור דרור נמצא מעל כולם
אני כאן למטה סתם אדם לבדי
ואתה שם למעלה יכול לראות עולם
ואני משתדל מאוד לצאת מבדידותילומדים להמשיך הלאה

לומדים להמשיך הלאה ולחיות את החיים
אבל הכאב לא נעלם למרות שהחיים ממשיכים
אומרים שהכאב יחלוף כאילו וכלום לא קרה
אבל אתה בליבי לעולם למרות שזה כואב נורא

לומדים להמשיך הלאה ולחיות את החיים
התרגלתי כבר לכאב אבל זה לא ממש נעים
תמונה שלך תמיד בראשי ושם תישאר
תמיד תדע שלא היית רק אח היית גם חברi know this is written in hebrew...sorry....but orie wrote these poems and their beautiful.......

אומרים

אומרים שזה לא כמה שנים אדם חי אלא איך הוא חי

אהבת את העולם ממש כמו החיים
עכשיו אתה נמצא הרחק בעננים
משם למעלה אתה מסתכל ושומר
בודק שגם בלעדייך הכול מסתדר

אומרים שזה לא כמה שנים אדם חי אלא איך הוא חי

החיים שלך כאן למטה היו נפלאים
כולם אהבו אותך ועכשיו רק בוכים
הדמעות עלייך ממשיכות לגזול
אבל תמיד בעיני כולם היית גדול

Monday, January 29, 2007

Why You of All People. .

Drew of all people? ?
I'm shocked, i'm sure like many of you. . .

The news to me was sudden, and so unexpected
for i wasn't kept up to speed of his terminal sickness..
He was Sick in the head, yah, but never did
i think he was the "bad sick".

Drew was close to me, yet very far away physically
so it was so intermitent when we hung..
but when we did, we were the two jewish, momma's boys
always tryin to make a difference artistically, and spiritually...
I loved, loved the emotion he portrayed in his photographs
and apparantly, according to jules he enjoyed my records! !

I love him so very much, and hope artists to come will find
great inspiration in his work, his ethics, and his vision. . .

xoxoxoxoxoxofer moses

Freinds forever, The Crew, The Bunch, ....Ahhh, The bond of friendship

Saturday, January 27, 2007

"Thats My Family"...love Hana

Another great picture Hana asked me to upload....love this one!

Friday, January 26, 2007

Working with Drew at Fastmusic....GOODTIMES.....


Im glad i left court tv for 3 months to work at fastmusic with drew. It was fun. It was special. Im so grateful that I had those moments....Drew...is a beautiful person....creative...real.....I could go on and on...But i think the pictures say it...

Thursday, January 25, 2007

Wednesday, January 24, 2007

A couple of pix from Hana...

SABA AND DREW TOGETHER FOREVER.....9 MONTHS OLD


JENN AND DREW AT SEAWORLD....1979


DREW, RAZ, AND JENN JENN....1983


OUR COURAGIOUS FIGHTER


THE GOREN FAMILY


NINA BABYSITTING DREW....

Daddy Drew

These last couple of pictures that wer posted make me focus on Drew as a Daddy, of course. You know why Drew was the best Daddy in the world... because he loved Nina with all his heart and always wanted the best for her. She was his sunshine and his laughter, which reminds me of one of my favorite books to read to my daughter that captures the love and second childhood we all find in our children...

I am your parent; you are my child.
I am your quiet place; you are my wild.
I am your calm face; you are my giggle.
I am your wait; you are my wiggle.
I am your carriage ride; you are my king.
I am your push; you are my sing.
I am your audience; you are my clown.
I am your London Bridge; you are my falling down.
I am your carrot sticks; you are my licorice.
I am your dandelion; you are my first wish.
I am your water wings; you are my deep.
I am your open arms; you are my running leap.
I am your way home; you are my new path.
I am your dry towel; you are my wet bath.
I am your dinner; you are my chocolate cake.
I am your bedtime; you are my wide awake.
I am your finish line; you are my race.
I am your praying hands; you are my saying grace.
I am your favorite book; you are my new lines.
I am your night-light; you are my starshine.
I am your lullaby; you are my peekaboo.
I am your good-night kiss; you are my I love you.

By Maryann K. Cusimano, You Are My I Love You

Throughout this lovely rhyme, the parent is the foundation and the child is the whimsical one. As I was typing it occured to me that I had to mention that Drew was such a great Daddy because so often, he was the whimsical one to Nina Pie. He was the one who would crouch and hide, ready to BOO her and scare her silly. He would create new lines of a story for Nina. He was the one in the wet bath with her playing Shark!. He would be the clown, be wild, and make her giggle. Drews best years were those spent cherishing his daughter. Through her he found beautiful happiness.

More Papa Drew ... The Best Dad in the World.......

Papa Drew

Monday, January 22, 2007

Hana's Speech

Hana asked me to post the speech she wrote (which Amiee and I read on Saturday). I was honored to be a part of celebrating Drew on Saturday and to have been a part of his beautiful and all-too-brief life. I'm so grateful for all the gifts I received from Drew, including the amazing people I know and cherish through him. Love, Maya Claire

HELLO EVERYONE. I AM HANA. AS NINA WILL SAY,
"YOU ARE MY GRANDMOTHER, BUT YOU WILL ALWAYS BE HANA TO ME.”

I CAN'T BE HERE TO PERSONALLY SPEAK TO YOU AS I AM IN LA,
I WANT TO THANK YOU ALL FROM THE BOTTOM OF MY HEART.....
SO NICE OF YOU TO "SHOW UP"!!!!!!!

IF DREW WAS HERE RIGHT NOW, I KNOW THAT HE WOULD LOOK
AROUND THIS ROOM AND SAY "WHAT THE HELL ARE YOU ALL
DOING HERE????? YOU GUYS SHOULD BE DOING SOMETHING
ELSE THAN TAKING THE TIME TO BE HERE FOR MY MEMORIAL".
AND THAN HE WOULD SAY, "THANKS FOR COMING"

THAT WAS DREW....... NEVER WANTED ANYONE TO GO OUT OF HIS WAY FOR HIM. AND BECAUSE HE DIDN'T EXPECT IT OR ASK FOR IT, YOU WANTED TO DO IT ALL THE MORE.

HE WAS HUMBLED BY THE LOVE AND SUPPORT HE RECEIVED
THROUGH OUT HIS JOURNEY THAT AT TIMES HE FELT THAT
HE DIDN'T DESERVE IT.
BUT WE ALL KNEW HE DID AND THAT IS WHY WE "SHOWED UP".
WITH THAT WARM SOUP, A DISC, A BOOK, COOKIES FROM
PARIS, LENDING A PERSONAL DVD, EMAIL FROM SO FAR AWAY,
A PHONE CALL, A CASE OF NOMI JUICE FROM LA, SHARING PHOTOS,
A HUG, A KISS OR JUST YOUR PRECIOUS TIME.

I WANT TO SAY THANK TO EACH AND EVERYONE OF YOU, IN DREW'S NAME,
"THANK YOU FOR SHOWING UP"
DOING WHAT YOU DID, NO MATTER HOW BIG OR SMALL IT MAY
HAVE BEEN TO YOU.......... IT WAS MONUMENTAL TO DREW.

I HAVE SAID "SHOWING UP" MANY TIMES THROUGHOUT THIS SPEECH BECAUSE THAT IS WHAT LOVE IS ABOUT, "SHOWING UP"

BEING THERE FOR THE CELEBRATIONS AS WELL AS TO
HOLD THE HAND OF SOMEONE WHO NEEDS YOU.

I'LL END THIS WITH A HUGE THANK YOU FROM ME.
"THANK YOU FOR SHOWING UP"

Bronx Zoo with Drew & NinaSunday, January 21, 2007

From Marissa...


I met Drew three years ago at one of Amiee’s bar-b-ques, where we frequently reunited many times after. He was in the yard, drinking a beer, and standing under the big tree hanging low across the yard. I made a joke to him about his t-shirt as it referenced that fatherhood had aged him far beyond his years. As the small talk rolled we discussed how it was that we spend our time, aka paid the bills. Drew managed to trump any career I have ever heard of, when he convinced me that his job was to travel the world verifying Guinness Book of World Record feats. He was dead serious, convincing, and had stories to further defend his exotic career of the moment. It wasn’t until a week later when I was discussing it with Amiee, that I was relieved from my naivety with the truth of Drew's job. After that day, I never knew whether he was trying to pull my leg, but either way was always sincere, and I had no reason not to believe him.
Drew was such a great person, I am blessed to have shared some of his life, and thank him for the wonderful people that are now so special to me.

LOVE YOU DREW.......

NY 30th Day Memorial

THANK YOU So such to everyone!!! Yesterday was a wonderful celebration of Drew. Drew was so alive in all those stories and memories. It was an amazing experience to share so much with all of you. And thank you to everyone who brought food or drink, we could not have made it all happen with you--or without the space! THANK YOU...

Friday, January 19, 2007

30 DAY MEMORIAL

today was drews 30 day memorial.....it was sunny and beautiful on the hill.....very tough...but very peaceful......RIP my brother


THE KISS OF ALL KISSES

Thursday, January 18, 2007

NYC 2000 (i think?)a trip brice and i took over to new york city from san francisco. stayed with jules and ezra and had good times. i took a couple of pictures in the subway. i dont take many pictures. i think we were on our way to eat vietnamese food. in the top picture drew is seen being asked to move his feet for a guy that was walking through, which he did with a mellow, reluctant attitude that impressed me at the time for some unknown reason. other highlights of this trip include visiting drew at his work and eating sushi, also eating dinner at jules' place, chicken with garlic and rosemary. i was so impressed with this New York life the guys were living. i didnt know drew on the level of most of you guys, but the impression he left on me every time we hung out was so great. it seemed that every conversation we had i somehow came out of it feeling better about myself, even if we were just talking about music or some other dumb shit. always supportive and listening and smiling and laughing. i had a huge respect for his tastes, he was one reason i thought punk rock was so cool when i used to hang out with the agoura dudes after high school in ye early 90's. drew and julia and nina came to visit SF a few years ago and stayed at my house, raz was on his way up from LA to chill and ended up breaking his collar bone in salinas riding a motorbike. he popped some pain killers and kept on driving north and was layed out on my bed for the next 3 days or so. drew took care of him and i was so stoked on all your guys's friendships. drew also turned me on to Chris Kristopherson on this trip. also during this trip we had sushi and as we were drinking sake and waiting for our table drew out of nowhere commanded nina to "get naked" which she did and proceeded to run a little lap around this tiny restaurant. some people were shocked and awe'd and some people had huge smiles on their faces, to this day one of the raddest things ive ever see a parent do. here's some shots i took this christmas time. drew's the best.Wednesday, January 17, 2007

YOU CAN'T PUT A MOUSE CAGE IN THE MIDDLE OF YOUR HOUSE

Isla Vista Santa Barbara circa '93-

Well we are making our parents proud. We're inrolled in college and actually attending classes. Now what we do for fun is our own business. This one day our neighbor knocks on the door and shows us a mouse in a nice little cage and since she's moving would we like to care for this animal. Drew looks at me and Jules as we shrug our heads. Its unanimous - YES (o.k.)

looking at the little guy it becomes apparent that his home is just too small. " hey, let's build a city for him in the middle of the living room" (I can't remember who's bright idea this was). so we went to the kitchen grabbed the roll of tin foil and proceeded to build a city approx. 12' by 12' square feet in the middle of our apartment, where, right above the center of our new pet's living room, hung the beer bong from the 12' foot ceiling above. one housing structure after another and a few hours later the walls of 'Mouse City' were intact. Oh ya, I think the mouse was quite nervous when we pushed him down the slide that hung 6' feet high on the wall that steeped right into his new abode.

So we had a new pet and WE were pleased with his home. The mouse on the other hand sat in the middle of the tin foil maze shaking and we couldn't figure out why he didn't frolic about in utopia. The neighbor from down stairs suggested, "maybe he needs a bong hit?" Well o.k. maybe that will help him stop nervously shaking.

In the morning the whole apartment smelt like we had 20 mice ( absolutely awful) and I remember the feeling I recall on christmas morning when you go and see your presents, as we woke up. I said, 'Hey Drew come out here." As we looked into the mouse city we noticed HE was gone.

And as we looked at each other with a loving amusing of ignorance, a bond was being chiseled for our brotherhood. 'To live in a palace alone is no palace at all.' For this is how we lived- not alone, but quite the opposite. We lived together.

Monday, January 15, 2007

as hard as it is for me to keep on going on this site....jenn, i promised to put this pic up for you.....you and drew look beautiful and happy here...i love you jenn...stay strong


Thursday, January 11, 2007

Wednesday, January 10, 2007

Drew will be missed by many people in many different ways.....the memories i have with him go very far back.....and all i can say is they were all great.....i love you drew!


Drew I miss you.....

love shannon...

Tuesday, January 9, 2007

Monday, January 8, 2007

Friday, January 5, 2007

Memorial, Saturday January 20th NYC

Hello everybody,

I just wanted to put a little information out there. There has been so many inspiring ideas of ways to celebrate and honor Drew.

We are having a memorial for Drew in New York City on January 20th. More information will be posted on that asap.

Friends and colleges have started working on a benifit concert in honor of Drew, including bands he has worked with and photographed.

Fat Wreck Chords would like to do a retrospective in Punk Rock Confidential on Drew's life and experience in the music industry.

And others have talked about memorials, such as books of Drew's work and bringing his art to the gallery.

All of these ideas are so amazing and I just want to thank everyone involved with all of these, and everyone for their positive thoughts. Working on projects like these helps us share and celebrate Drew's life together, and keep Drew in our lives as he is in our hearts. I hope people will use this space as a place to share their thoughts, memories, experiences, photos, stories, video, information on events, etc... If you are not already an authoried user--to add new posts--please e-mail me at penny@billburg.com and I would be glad to add you.

THANK YOU SO MUCH EVERYONE!!!!

Wednesday, January 3, 2007

Tuesday, January 2, 2007

Uncle Drew

Drew was many things to many people. He was my daughters Uncle and he loved her.We miss you Drew.

Tickle Tickle Tickle Tickle

Drews KissDrews Kiss

Finding Drew in people's hearts

Drew Goren
Narnack Records mourns the passing of our dear friend Drew Goren. An extremely talented and gifted photographer who died on Tuesday night, Dec 19th of cancer at the young age of 33. Drew photographed many of the Narnack artists such as Coachwhips, Langhorne Slim, Lee Scratch Perry, Mark E Smith just to name a few. He leaves behind a beautiful 6 year old daughter, Nina and an equally beautiful girlfriend, Julia.
Our thoughts and prayers go out to all his family, including his mother, father and sister. Its a very tough time of year to loose a loved one especially someone as loving and caring as Drew.
We will love and miss you buddy but know you're in a better place.

******************************************************************************************************************************

Sunday, December 24, 2006
 
To those who knew Drew Goren
I only just saw this on CMJ.com today (I've been off this week, and no one bothered to call or email me): http://prod1.cmj.com/articles/display_article.php?id=28547302. Pretty sad news right before Christmas. I'll be thinking of him. My fondest memories of Drew include Yuengling beer and Neutral Milk Hotel, but mostly I appreciated him for taking the time to teach me about design and letting me assist a little in the art department when I was still an intern at CMJ. He will be missed.

http://profile.myspace.comindex.cfmfuseaction=user.viewprofile&friendID=36133961

******************************************************************************************************************************

Drew Goren, R.I.P.
2006-12-20 16:55:50.663,
Story by: CMJ Staff

CMJ mourns the loss of gifted photographer, video director and former CMJ Art Director Drew Goren. He was 33. Drew brought his design and visual talent to our magazines from 2000 to 2004, as well as to his extensive photography career, during which he snapped bands like Sonic Youth, Spoon and Bloc Party. Funeral services will be held in Los Angeles tomorrow.

http://prod1.cmj.com/articles/display_article.php?id=28547302

******************************************************************************************************************************

Thursday, December 21, 2006
 
RIP - Drew Goren
A friend and talented photographer passed away yesterday. He took many of the photos you see on this profile. He'll be missed.

Some words
http://prod1.cmj.com/articles/display_article.php?id=28547302


His work

subwaysleeper.com

http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=127475145

******************************************************************************************************************************

Wednesday, December 20, 2006


RIP Drew Goren
Current mood: crushed

Drew and I worked together at Fastmusic and were very close during that time. He was just an awesome guy. He went on to work at CMJ, and did a lot of excellent photography...you should go look at it please, at http://www.subwaysleeper.com He also shot the only Man Without Plan video.

We all had so much fun with Drew.

He developed bone cancer. I found out about it (from another source) a year ago and I never called him, I don't know why I didn't, but please everyone if I learned one lesson from all these deaths it's to TALK TO THE PERSON IF SOMETHING IS WRONG. Even if you can't do anything about it. I just wish I had talked to him one last time, and I could have, and I didn't.

He leaves behind a wife and daughter. If you knew Drew, or even if you didn't, maybe go (to the site) and say something nice because I can't imagine what they're going through.

http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=9639211